Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie całkowicie zbędnych. Najważniejszym celem lean managment jest więc zlikwidowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie technik lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów.
Zarządzanie łańcuchem dostaw gra
Także stosunki pracownicze w firmie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania weryfikacji, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.