Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie zbędnych. Co to jest lean? Najistotniejszym zadaniem lean managment jest więc zminimalizowanie marnowania zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i używanych półproduktów. Wykorzystanie technik lean management stwarza możliwość zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność ocenienia, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.