Pośród licznych miejscowości w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i akademickim, ale też na licznych innych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym do życia. Zmiany, które dotknęły miasto w niedawnych latach sprawiają, że Kraków naprawdę idzie do przodu.
Pożyteczne transformacje w Grodzie Kraka.
Co godnego pochwały stworzono w przeciągu niedawnego czasu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Niezwykle wsparły rząd w tym aspekcie środki EU, z których miasto niemało czerpie. Dynamiczne akcje w zakresie uzyskiwania dofinansowania spowodowały, że gmina wzbogaciła się o kolejne drogi, ekologiczne autobusy trasportu miejskiego, oraz potrzebne miejsca konferencyjno – sportowe.
Szerokie zmiany są niewidoczne dla typowego mieszkańca. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonują. Zwykle ignorujemy nie związane z nami historie. Typowemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w mieście niewiele się wykonuje. Podczas gdy miasto zmienia się w każdym kierunku. Innowacje w obszarze gospodarki śmieciami, tworzeniu i modernizacji siatki kanalizacyjnej, budowa filtrów akustycznych to tylko niektóre zmiany, jakie pozwalają nam bezpieczniej oraz wygodniej żyć. Kraków rozwija się również w zakresie możliwości rozrywkowych. Wartość miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. Te miejsca zachęcają turystów do przyjazdu.
Rozpoczynane za pomocą zarządu miasta działania nie tyczą się tylko ścisłego centrum Krakowa, ale również są związane z całym regionem. Zatem lepiej nie użalać się tylko dostrzec zmiany w jakie obrósł Kraków.
Przyszłe lata – jeśli uda się utrzymania szybkości innowacji – pozwolą Krakowowi zostać niezwykłą stolicą małopolski.
przyszłość Krakowa