Od chwili przyjęcia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje nas także prawo Europejskie. Jest to odczuwalne również w aspekcie delegowania pracowników na dłuższy okres czasu. Mnóstwo firm w Polsce co roku deleguje swoich pracowników do innych miast a także państw należących do Wspólnoty Europejskiej. Dłuższy pobyt planowany na