Pośród licznych miejscowości w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i akademickim, ale też na licznych innych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym do życia. Zmiany, które dotknęły miasto w niedawnych latach sprawiają, że Kraków naprawdę idzie do przodu. Pożyteczne transformacje w Grodzie Kraka.