Większa część z nas jednoczy branżę hotelową z przeróżnymi obiektami, które proponują schronienie. Należy niemniej jednak pamiętać, że między pospolitym hotelem a pensjonatem istnieją spore różnice. Nie wolno też pomylić schronienia turystycznego z domem wycieczkowym lub gospodą. Hotelarstwo i hotel w Krakowie jest ściśle połączony z turystyką.